Der er en særlig salvelse til at genneføre Guds planer
Det er en tid nu hvor Herren tager i mod alle som kommer til ham. Han vil trøste dem som sørger. Alle som sørger vil han give festdragt i stedet for sæk og aske, glæde i stedet for sorg, lovsang i stedet for tungsind. De skal kaldes de retfærdige egetræer og de skal stå som vidnesbyrd om Herrens herlighed.

Joanna modtog denne vision fra Jesus.
Kim og jeg var på Gran Canaria i 2016. Vi boede på et hotel og jeg blev vækket af Gud midt om natten, Helligånden åbnede mine åndelige øjne viste mig en vision om fremtiden og det kald Gud har lagt i os. Jeg så en stor sort klippe, hvor den ene side var i totalt mørke, og den anden side var i strålende lys. Kristus stråler fyldte den ene side af klippen i et skinnende lys. Jeg så mange mennesker klatre på den mørke side af klippen, hvor der var ingen håb for fremtiden, der var elendighed, sygdom, depression og forbandelse og fangeskab. Jeg strakte mine arme op til den mørke side og hjalp de mennesker der strakte deres arme i mod mig, ind i lyset til Jesus. På den lyse side fik de nyt håb, frihed og nyt liv. Deres sorg blev vendt til glæde og tungsind til lovsang og de blev reddet fra mørke og fortvivelse. Gud viste mig at han ønsker at mennesker skal gå fra mørket til lyset ved deres egen fri vilje. I visionen ser jeg Gud kalde os til at hjælpe, støtte og redde mennesker fra en evig fortabelse og til at læge de undertrykkende liv. Vi vil kunne bringe mennesker fra mørket til lyset og vise dem hvem Gud er. Hjælpe dem til at komme ud af mørket og til Herrens lys som giver dem nyt håb og befrier dem fra “blindhed” så de kan lære sandheden af kende”.

Gud har vist Joanna disse skriftsteder:

Esajas 61.3
Et nådeår fra Herren

       v1  Gud Herrens ånd er over mig,
fordi Herren har salvet mig.
Han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige
og lægedom til dem, hvis hjerte er knust,
for at udråbe frigivelse for fanger
og løsladelse for lænkede,
v2  for at udråbe et nådeår fra Herren
og en hævndag fra vor Gud,
for at trøste alle, der sørger,
v3  for at give Zions sørgende hovedpynt i stedet for aske,
glædens olie i stedet for sørgedragt
og lovsang i stedet for svigtende mod.
De skal kaldes retfærdighedens ege,
plantet af Herren til hans herlighed.

Matthæusevangeliet 4.16
De folk som bor i mørket, har set strømmende lys. Lyset er brudt frem hos dem som lever i dødens land og bor i dødens skygge.

Gud har vist Joanna disse skriftsteder:

Esajas 49.8-13

       v8  Dette siger Herren:

      I nådens tid bønhører jeg dig;

      på frelsens dag hjælper jeg dig.

      Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket,

      så du kan genrejse landet

      og fordele de øde jordlodder.

       v9  Til fangerne skal du sige: Gå ud!

      og til dem i mørket: Kom frem!

      Langs vejene skal de græsse,

      i det nøgne land finder de græsning.

       v10  De skal hverken sulte eller tørste,

      hede og sol skal ikke plage dem,

      for han skal føre dem i sin barmhjertighed

      og lede dem til kildevæld.

       v11  Jeg gør alle mine bjerge til vej,

      og mine veje skal bygges højt.

       v12  Se, de kommer fra det fjerne,

      de kommer fra nord og fra vest,

      de kommer fra Sinims land.

       v13  Himlen skal råbe af fryd og jorden juble,

      bjergene skal bryde ud i fryderåb,

      for Herren trøster sit folk,

      han forbarmer sig over sine hjælpeløse.

Scroll til toppen